Het Transparantieportaal Zorg is een portaal waarmee ziekenhuizen of zelfstandige behandelcentra eenvoudig informatie over de kwaliteit van zorg kunnen delen met partijen buiten het ziekenhuis.

Elk jaar stellen afgevaardigden uit de zorg samen met zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en de overheid vast wat een indicatie is van goede zorg: de zogenoemde kwaliteitsindicatoren. In het Transparantieportaal Zorg zien zorginstellingen hoe zij scoren op deze kwaliteitsindicatoren en kunnen ze aangeven welke andere partijen deze informatie mogen ontvangen.  Lees meer

Planning Transparantieportaal Zorg 2017

Het Transparantieportaal Zorg is elk jaar geopend in het eerste kwartaal. Elke module heeft zijn eigen openingsperiode. Hiernaast staan schematisch de tijdslijnen weergegeven. Hier kunt u zien wanneer de structuurindicatorenmodule openstaat, wanneer de rapportages te zien zijn in de indicatorenrapportagemodule en wanneer u kunt autoriseren in de autorisatiematrix. Ook ziet u wanneer u gegevens kunt aanleveren in de onderliggende kwaliteitsregistraties. Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Lees meer over de planning   Download de volledige planning (PDF)

Laatste updates

  • 16-03-2018

    Indicatorendocument DPIA aangepast

  • 7-03-2018

    Tekstuele wijziging indicatorendocument DLCA

  • 8-01-2018

    Nieuwe versie structuurindicatorendocument online (kleine aanpassingen in nummering)

Een samenwerking van

Meer informatie