Het Transparantieportaal Zorg is een portaal waarmee ziekenhuizen of zelfstandige behandelcentra eenvoudig informatie over de kwaliteit van zorg kunnen delen met partijen buiten het ziekenhuis of zelfstandige behandelcentrum.

Elk jaar stellen afgevaardigden uit de zorg samen met zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en de overheid vast wat een indicatie is van goede zorg: de zogenoemde kwaliteitsindicatoren. In het Transparantieportaal Zorg zien zorginstellingen hoe zij scoren op deze kwaliteitsindicatoren en kunnen ze aangeven welke andere partijen deze informatie mogen ontvangen.  Lees meer

Lees over Indicatorenrapportages
Lees over Autorisatiematrix

Aangepaste werkwijze aanlevering SONCOS-uitvraag en uitvraag kinderchirurgie vanaf verslagjaar 2021

Binnen het bureauoverleg Transparantiekalender, waarin de partijen Patiëntenfederatie Nederland (PFN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Federatie Medisch Specialisten (FMS), Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) samenwerken, is afgesproken dat de SONCOS-uitvraag en de uitvraag voor kinderchirurgie vanaf verslagjaar 2021 onderdeel worden van de Transparantiekalender. Dat betekent dat voor de gegevensaanlevering hetzelfde tijdpad wordt gehanteerd als voor de andere sets binnen de Transparantiekalender. De gegevens voor de aparte SONCOS en kinderchirurgie indicatorensets kunnen vanaf verslagjaar 2021 worden aangeleverd via het OmniQ-portaal van gegevensmakelaar DHD.

Aanlevering van de SONCOS indicatoren die opgenomen zijn in de reguliere indicatorensets die vanuit de DICA-registraties (DHBA, DHNA, NBCA, DUCA, DCRA, DMTR, DGOA, DPCA en DLCA) op de Transparantiekalender staan, blijven gewoon via de reguliere route vanuit DICA en MRDM verlopen.

Informatie over de indicatoren en wat u precies moet aanleveren, vindt u in de indicatorgidsen op de Registerpagina van het betreffende meetinstrument of op de pagina veelgestelde vragen van Zorginzicht. De Registerpagina’s vindt u via de Transparantiekalender of via deze link (de lijst bij vraag 4 ‘Welke indicatoren zijn verplicht?’). Vindt u het antwoord daar niet of is de informatie niet duidelijk? Neem dan contact op met uw brancheorganisatie.


Planning Transparantieportaal Zorg 2021

Het Transparantieportaal Zorg is elk jaar geopend in het eerste kwartaal. Elke module heeft zijn eigen openingsperiode. Hier kunt u zien wanneer de rapportages te zien zijn in Codman en wanneer u kunt autoriseren in de autorisatiematrix. Ook ziet u tot wanneer u gegevens kunt aanleveren voor verslagjaar 2021 in de onderliggende kwaliteitsregistraties.

Lees meer over de planning

 


Q&A Transparantieportaal 2021


Een samenwerking van