Algemeen

Ik ben mijn wachtwoord kwijt voor het Transparantieportaal Zorg. Wat moet ik nu doen?
Als u uw wachtwoord kwijt bent van de structuurindicatorenmodule, de indicatorenrapportages en/of de autorisatiematrix kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen via de ‘wachtwoord vergeten’-knop in het inlogscherm. Dit kunt u ook doen als u uw wachtwoord kwijt bent voor het registreren in de DICA-kwaliteitsregistraties. Als u daarna nog problemen ondervindt kunt u contact opnemen met de MRDM-servicedesk.
Kan ik na de sluitingsdatum van Survey en batchaanleveringen nog data registreren?
De gestelde sluitingsdatums gelden enkel voor het Transparantieportaal Zorg. Alle data die aangeleverd worden na de gestelde sluitingsdatum worden niet meegenomen voor het Transparantieportaal. Het registratiesysteem zal nooit sluiten, u kunt altijd blijven registreren.
Mijn ziekenhuis is gefuseerd. Wat betekent dat voor het Transparantieportaal Zorg?
Als uw ziekenhuis gaat fuseren kunt u contact opnemen met de servicedesk.
Waarom staat er een registratie achter de indicator in het indicatorendocument?
Als er achter de indicator als bron een registratie staat betekent dit dat de indicator uit de desbetreffende kwaliteitsregistratie wordt berekend. U hoeft hiervoor dus geen extra informatie in te vullen.
Wat moet ik doen als er ‘invul’ staat achter de indicatoren in de indicatorendocumenten?
Indicatoren waar invul achter staat zijn invulvragen en kunnen niet vanuit de kwaliteitsregistraties worden berekend. De invulvragen vult u in het portaal OmniQ van DHD in.

Structuurindicatorenmodule

Is er een bestand beschikbaar waarin de uitvraag van de, SONCOS- en NVvH- minimumnormen en invulvragen wordt toegelicht?
Ja, dit bestand is te vinden op de webpagina ‘documenten’.
Is er een diagnosecode voor neuro-endocriene tumoren bekend?
Nee. De meest betrouwbare manier om toch het aantal behandelde neuro-endocriene tumoren te achterhalen is via een PALGA-zoekvraag. U kunt hierbij refereren aan de OZV0117 (oriënterende zoekvraag 117) waarbij automatisch gegenereerde aantallen uit de PALGA-databank kunnen worden verkregen voor patiënten waarbij in de PALGA-coderegels van histologie-excerpten ‘neuro-endocriene tumor’ (M824_1, M824_3) is vermeld. Dit zou voldoende informatie moeten zijn om via de pathologie-afdelingen de neuro-endocriene tumoren te kunnen achterhalen.
Kan ik een extra inlogcode aanvragen voor de structuurindicatorenmodule?
Per zorginstelling wordt één account verstrekt om de structuurindicatorenmodule in te vullen. Dit betekent dat u niet zonder meer een inlogcode kunt aanvragen. In principe ontvangt degene die vorig jaar de SONCOS- en NVvH-normen heeft ingevuld de instructies voor de structuurindicatorenmodule. Alleen de Raad van Bestuur kan een ander persoon hiervoor aanwijzen. Wanneer uw instelling vorig jaar is gestart met het registreren van gegevens kan het zijn dat er nog geen contactpersoon is aangesteld. De Raad van Bestuur kan dan in dit geval via het aanmeldformulier (te vinden op de webpagina ‘documenten’) doorgeven wie de contactpersoon is.
Moet ik elke keer dat ik inlog in de structuurindicatorenmodule een nieuw record aanmaken?
Nee. Het record is al aangemaakt voor u. Daarin staat een prefill van de gegevens die u vorig jaar hebt ingevuld (indien beschikbaar). De volgende keren dat u inlogt opent u hetzelfde record en kunt u verder gaan met het invullen van de gegevens. De functie ‘toevoegen ziekenhuis’ hoeft u dus niet te gebruiken. Wanneer u toch per ongeluk een nieuw record aanmaakt kunt u deze verwijderen door op de knop met de prullenbak te klikken.
Moet ik voor elk ziektebeeld afzonderlijk inloggen in de structuurindicatorenmodule?
Nee. Alle ziektebeelden staan gegroepeerd in één registratie. U hoeft dus slechts één account te hebben en daarmee in te loggen. Vervolgens kunt u alle vragen met betrekking tot de structuurindicatoren beantwoorden.
Wie moet er in mijn zorginstelling de structuurindicatorenmodule invullen?
We gaan ervan uit dat dit dezelfde persoon is als gedurende het vorige Transparantieportaal Zorg. Indien een zorginstelling een ander persoon wil aanstellen, dient er contact te worden opgenomen met de servicedesk. We raden een zorginstelling aan één contactpersoon aan te wijzen voor zowel de structuurindicatorenmodule als de autorisatiematrix, indien dit mogelijk is.
Wordt de structuurindicatorenmodule automatisch geprefilled?
De structuurindicatorenmodule wordt inderdaad automatisch geprefilled. Dit bevat een kopie van de gegevens die het voorgaande jaar in de module zijn ingevuld.

Indicatorenrapportages

Als ik een patiënt heb gewijzigd in Survey, wanneer zie ik de wijziging dan terug in de indicatorenrapportages op het Transparantieportaal Zorg?
Tijdens de opening van het Transparantieportaal Zorg zijn er twee updates per week. Op zondagochtend en woensdagavond worden er snapshots gemaakt van de gegevens die tot dan toe in de database zijn gezet. Uiterlijk dinsdag 12.00 uur en vrijdag 12.00 uur kunt u de ververste gegevens terugzien in de rapportages. Alles wat u voor het moment van de snapshot heeft ingevoerd wordt meegenomen.
Hoe vraag ik een account aan om de indicatorenrapportages van DICA-kwaliteitsregistratis op het Transparantieportaal Zorg te bekijken?
Elke registratie heeft een contactpersoon die toestemming moet geven om de rapportages van de betreffende registratie te mogen bekijken. Dit is de contactpersoon voor de Codman Indicatoren Dashboards, de rapportage-omgeving van DICA. Wanneer de contactpersoon per e-mail akkoord geeft aan de DICA-servicedesk, maakt deze het account aan. Om het account aan te kunnen maken heeft de servicedesk de volledige naam en het e-mailadres van de betreffende persoon nodig.
Ik kan niet alle indicatoren terugvinden die ik aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd moet doorgeven. Waar kan ik ze vinden?
De informatie die bestemd is voor de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) vanuit het Transparantieportaal Zorg is een gedeelte van de informatie die de IGJ van de zorginstellingen wil ontvangen. De informatie gaat niet rechtstreeks vanuit het portaal naar de IGJ. De informatie uit het Transparantieportaal Zorg gaat naar de organisatie Dutch Hospital Data en wordt ingevuld in het portaal OmniQ. Zodoende hoeft u deze informatie niet opnieuw in te vullen. U kunt echter nog wel aanpassingen maken in het portaal van DHD. Dutch Hospital Data levert de informatie uiteindelijk aan de IGJ. Dit valt buiten het Transparantieportaal Zorg.
Kan ik gegevens aanleveren voor de indicatorenrapportages van kwaliteitsregistraties waar mijn zorginstelling niet aan deelneemt?
Nee, er worden alleen indicatoren berekend voor zorginstellingen die deelnemen aan de betreffende kwaliteitsregistratie. U kunt u wel aanmelden voor de registratie en vervolgens de gegevens invoeren door middel van de invoerschermen of de gegevens aanleveren via een batch.
Kan ik zien welke analyseerbare patiënten meetellen voor de berekeningen van de indicatoren?
Ja. Onder elke indicator in de indicatorenrapportages staat een link met details. Als u op deze link klikt ziet u het UPN van de patiënten die in de teller en/of de noemer van de indicator zijn opgenomen. Alleen de zorginstelling zelf kan beschikken over informatie op patiëntniveau.
Waarom is mijn score op de indicator volledigheid lager dan verwacht?
Het kan zijn dat dit komt doordat de rekenregels voor volledigheid zijn aangescherpt. DICA herziet in samenwerking met diverse partijen jaarlijks de definities van de indicatoren en scherpt ze aan waar nodig. Hierbij kijkt DICA ook nauwkeurig naar de manier waarop de data geanalyseerd worden. Een voorbeeld hiervan is de indicator waarin de volledigheid van de informatie in de registratie wordt geanalyseerd. Om de volledigheid te berekenen, bekijken we of alle informatie bekend is voor de variabelen die gebruikt worden om de overige externe indicatoren te berekenen. Hierbij worden alleen de antwoordopties als bekend beschouwd die ook daadwerkelijk informatief zijn. Dit betekent concreet dat de optie ‘onbekend’ en niet plausibele antwoorden (zoals een datum in de toekomst) als niet-informatief en dus als onvolledig worden beschouwd. Door de aanscherping van de rekenregels voor volledigheid kan de score op deze indicator lager zijn dan verwacht. Deze aanpassing is niet van invloed op de andere indicatoren. Als u de volledigheid van de registratie wilt verhogen, zou u kunnen kijken of u inmiddels meer informatie heeft gekregen over de variabelen waar u aanvankelijk ‘onbekend’ heeft ingevuld.
Waarom zie ik op het Transparantieportaal Zorg geen indicatorenrapportage voor de kwaliteitsregistratie waar ik aan deelneem?
Niet alle kwaliteitsregistraties nemen deel aan het Transparantieportaal Zorg. Dit betekent dat zorginstellingen geen informatie met externe partijen kunnen delen uit deze kwaliteitsregistraties en daarom zijn er ook geen indicatorenrapportages van deze registraties te zien in het Transparantieportaal Zorg.
Wat moet ik doen als de aantallen op het Codman Dashboard niet kloppen?
Als u het niet eens bent met de aantallen op het Codman Dashboard dan kunt u dit voorleggen aan de Servicedesk. Zij zullen uw vraag intern doorzetten om uw vraag te onderzoeken. Graag willen we u vragen om bij het doorgeven van vragen over indicatoren de registratie en het indicatornummer te benoemen zodat direct de juiste indicator onderzocht wordt.
Welke vragen moet ik invullen in de DICA-kwaliteitsregistraties zodat DICA de indicatoren in de indicatorenrapportages kan berekenen?
Als u alle verplichte velden in de kwaliteitsregistraties hebt ingevuld kan DICA de indicatoren berekenen. Op de signaleringslijsten in Survey kunt u zien welke gegevens nog missen in de registratie.
Worden indicatoren die het label ‘De indicator wordt onderzocht’ hebben doorgeleverd aan DHD?
Ja, indicatoren die het label ‘ De indicator wordt onderzocht’ worden ook doorgeleverd aan DHD. DICA zorgt ervoor dat de indicatoren bij de definitieve doorleveringen het label ‘De indicator wordt onderzocht’ niet meer hebben.

Autoriseren en doorlevering gegevens

Als je niet deelneemt aan een registratie moet je dan wel autoriseren voor deze registratie?
Indien u niet deelneemt aan een registratie dan zal er voor uw organisatie ook geen data beschikbaar zijn. Mocht u in de autorisatiematrix een registratie definitief hebben geautoriseerd dan is dat geen probleem. MRDM herkent bij de doorlevering van data aan externe partijen of er data voor uw organisatie beschikbaar is. Indien er geen data beschikbaar is kan in dat geval geen data van de betreffende registratie van uw organisatie doorgeleverd worden.
Hoe kan ik iemand anders toegang geven tot de autorisatiematrix?
De Raad van Bestuur van de zorginstelling wijst een persoon aan om de autorisatiematrix in te vullen. De Raad van Bestuur kan een wijziging hierin doorgeven bij de servicedesk.
Kan ik kiezen met welke zorgverzekeraars ik informatie wil delen?
Nee. Zoals afgesproken tussen Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) is het niet mogelijk om aparte zorgverzekeraars te autoriseren. Men autoriseert alle zorgverzekeraars door een vinkje te zetten bij de ontvangende partij namens ZN, te weten Vektis.
Mijn zorginstelling werkt samen met een andere zorginstelling voor een bepaalde registratie. Hoe moeten we voor deze registratie de autorisatiematrix invullen?
Neem in dat geval contact op met de servicedesk.
Wanneer wordt de data doorgestuurd naar DHD?
Op het moment dat u in de autorisatiematrix definitieve autorisaties heeft toegekend voor doorlevering van uw data naar DHD wordt deze op maandagmiddag en donderdagmiddag naar DHD verzonden. De data wordt vervolgens ’s nachts door DHD in OmniQ geïmporteerd zodat de resultaten de volgende ochtend in OmniQ te zien zijn.
Wat kan ik doen zodat mijn geregistreerde data niet doorgeleverd wordt aan andere partijen?
Zet in dit geval geen vinkje bij de betreffende partij in de autorisatiematrix. Alleen als een zorginstelling in de autorisatiematrix aangeeft dat een partij bepaalde informatie mag ontvangen levert MRDM de betreffende informatie door.
Welke indicatoren uit de indicatorendocumenten worden aan de externe partijen geleverd?
Alle indicatoren uit de indicatorendocumenten waar het jaar 2019 achter staat worden gedeeld met externe partijen, mits u daarvoor toestemming geeft.
Wordt de data wel doorgeleverd als de autorisatiematrix niet definitief is?
Nee. Er wordt alleen data doorgeleverd wanneer een autorisatie definitief is gemaakt. Indien de autorisatie voorlopig of leeg is zal er geen data verstuurd worden naar een externe partij.