Informatie delen met partijen buiten de zorginstelling

Het Transparantieportaal Zorg is een portaal waarmee ziekenhuizen of zelfstandige behandelcentra eenvoudig informatie over de kwaliteit van zorg kunnen delen met partijen buiten het ziekenhuis. Elk jaar stellen afgevaardigden van medische beroepsgroepen, ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra samen met zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en de overheid vast wat een indicatie is van goede zorg: de zogenoemde kwaliteitsindicatoren. In het Transparantieportaal Zorg zien zorginstellingen hoe zij scoren op deze kwaliteitsindicatoren en kunnen ze aangeven welke andere partijen deze informatie mogen ontvangen.

Hoe komt de informatie tot stand?

De informatie in het Transparantieportaal Zorg komt tot stand uit verschillende bronnen:

  1. Er is informatie beschikbaar uit DICA-kwaliteitsregistraties
  2. Er is informatie beschikbaar uit de SONCOS- en NVvH-minimumnormen

Structuurindicatoren

In de structuurindicatorenmodule voeren zorginstellingen zelf structuurinformatie in om te delen met externe partijen. Dit gebeurt aan de hand van een vragenlijst waarin de gecontroleerde normen automatisch berekend worden. Lees meer over structuurindicatoren

Indicatorenrapportages

Indicatorenrapportages geven zorginstellingen inzicht in scores op kwaliteitsindicatoren, inclusief landelijke benchmark en inzicht in de data waarmee de berekeningen tot stand zijn gekomen. Lees meer over indicatorenrapportages

Autorisatiematrix

In de autorisatiematrix geeft (de gemandateerde van) de Raad van Bestuur aan welke informatie met welke partij mag worden gedeeld. Dit kan per registratie worden opgegeven. Lees meer over autorisatiematrix

Planning

Datum

Actie

01-12-2020 Beschikbaar komen van documentatie met de uitvraag structuurindicatoren module SONCOS, ZN en NVvH
04-01-2021 Beschikbaar komen klinische indicatorenrapportages DICA-registraties via Codman Dashboard omgeving

Beschikbaar komen PROMS-indicatorenrapportages DICA-registraties via Codman Dashboard omgeving

Beschikbaar komen van de indicatorenrapportages van IGJ via Codman Dashboard omgeving

Opening van de structuurindicatorenmodule SONCOS, ZN en NVvH

22-01-2021 Deadline testbatchleveringen voor de DICA-registraties
01-02-2021 Opening autorisatiematrix
04-02-2021 Start doorlevering geautoriseerde voorlopige indicatoren uit de DICA-registraties en IGJ indicatoren aan DHD/OmniQ (2x per week op maandag en donderdag.)
19-02-2021 Deadline productie batchleveringen voor de DICA-registraties (inclusief IKNL-levering)
19-03-2021 Deadline handmatig invoeren gegevens in de DICA-kwaliteitsregistraties behalve DGOA en DCRA
29-03-2021 Laatste doorlevering voorlopige indicatoren uit de DICA-registraties en IGJ indicatoren aan DHD/OmniQ
02-04-2021 Deadline handmatig invoeren gegevens DGOA en DCRA

Als gevolg van dit besluit zal Survey ook voor andere registraties tot en met 2 april toegankelijk blijven. Met uitzondering van DGOA en DCRA, willen we u vragen om na vandaag (19 maart 2021) geen gegevens meer handmatig in te voeren in de 2020 versie van de overige DICA-kwaliteitsregistraties. Hiermee voorkomen we dat de benchmark wijzigt.
07-04-2021 Sluiting autorisatiematrix DHD
08-04-2021 Laatste doorlevering van definitieve indicatoren aan DHD/OmniQ
14-04-2021 Deadline invoeren gegevens structuurindicatoren module SONCOS, ZN en NVvH
14-04-2021 Sluiting autorisatiematrix overige partijen
15-04-2021 Definitieve levering aan overige externe partijen