Informatie delen met partijen buiten de zorginstelling

Het Transparantieportaal Zorg is een portaal waarmee ziekenhuizen of zelfstandige behandelcentra eenvoudig informatie over de kwaliteit van zorg kunnen delen met partijen buiten het ziekenhuis. Elk jaar stellen afgevaardigden van medische beroepsgroepen, ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra samen met zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en de overheid vast wat een indicatie is van goede zorg: de zogenoemde kwaliteitsindicatoren. In het Transparantieportaal Zorg zien zorginstellingen hoe zij scoren op deze kwaliteitsindicatoren en kunnen ze aangeven welke andere partijen deze informatie mogen ontvangen.

Hoe komt de informatie tot stand?

De informatie in het Transparantieportaal Zorg komt tot stand uit drie verschillende bronnen:

  1. Er is informatie beschikbaar uit DICA-kwaliteitsregistraties
  2. Er is informatie beschikbaar uit de PatientInvolvedkwaliteitsregistratie DCPR
  3. Er is informatie beschikbaar uit de SONCOS- en NVvH-minimumnormen

Schematische weergave

Het Transparantieportaal Zorg is elk jaar geopend in het eerste kwartaal. Elke module heeft zijn eigen openingsperiode. Schematisch ziet de periode er als volgt uit:


Structuurindicatoren

In de structuurindicatorenmodule voeren zorginstellingen zelf structuurinformatie in om te delen met externe partijen. Dit gebeurt aan de hand van een vragenlijst waarin de gecontroleerde normen automatisch berekend worden. Lees meer over structuurindicatoren

Indicatorenrapportages

Indicatorenrapportages geven zorginstellingen inzicht in scores op kwaliteitsindicatoren, inclusief landelijke benchmark en inzicht in de data waarmee de berekeningen tot stand zijn gekomen. Lees meer over indicatorenrapportages

Autorisatiematrix

In de autorisatiematrix geeft (de gemandateerde van) de Raad van Bestuur aan welke informatie met welke partij mag worden gedeeld. Dit kan per registratie worden opgegeven. Lees meer over autorisatiematrix

Datum

Actie

Vrijdag 30 november 2018 Beschikbaar komen documentatie met de uitvraag structuurindicatorenmodule SONCOS, ZN en NVvH.
Vrijdag 4 januari 2019 Beschikbaar komen klinische indicatorenrapportages DICA-registraties via MijnDICA.

Beschikbaar komen PROMS-indicatorenrapportages DICA-registraties via MijnDICA.

Beschikbaar komen PROMS-rapportages DCPR-registratie via PatientInvolved.

Opening van de structuurindicatorenmodule SONCOS, ZN en NVvH.

Vrijdag 25 januari 2019  Deadline testbatchleveringen voor de DICA-registraties.
Vrijdag 1 februari 2019 Opening autorisatiematrix.
Maandag 4 februari 2019 Beschikbaar komen van de indicatorenrapportages van IGJ via MijnDICA.

Start doorlevering geautoriseerde voorlopige indicatoren uit de DICA-registraties, IGJ-indicatoren en PI registratie DCPR aan DHD/OmniQ (1x per week: op maandag voor 11.00 uur).

Voorlopige cijfers worden alleen aan DHD/OmniQ geleverd. Dit vindt eenmaal per week plaats op maandag voor 11.00 uur. DHD verwerkt deze gegevens in het OmniQ portaal waarna dat zichtbaar wordt op dinsdag.

Vrijdag 22 februari 2019 Deadline productie batchleveringen voor de DICAregistraties (inclusief IKNL-levering).
Vrijdag 22 maart 2019 Deadline handmatig invoeren gegevens in de DICA-kwaliteitsregistraties. 

Mutatiestop, de dataset wordt bevroren en invullen of wijzigingen van gegevens voor de kwaliteitsregistraties is niet meer mogelijk.

Vrijdag 29 maart 2019 23.59 uur Deadline invoeren gegevens structuurindicatorenmodule SONCOS, ZN en NVvH.
Maandag 1 april 2019 Start doorlevering geautoriseerde definitieve indicatoren uit de DICA-registraties en IGJ-indicatoren aan DHD/OmniQ (Op 1 april en 11 april voor 11.00 uur).
Woensdag 10 april 2019 23.59 uur Sluiting autorisatiematrix.
Donderdag 11 april 2019 Laatste levering van definitieve indicatoren aan DHD/OmniQ voor 11.00 uur.
Vrijdag 12 april 2019 Gegevens worden geleverd aan alle (overige) ontvangende partijen.