De autorisatiematrix is een module waarin (de gemandateerde van) de Raad van Bestuur van een zorginstelling kan aangeven welke informatie met welke partij buiten de zorginstelling mag worden gedeeld.

Met welke partijen kan een zorginstelling informatie delen?

  • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) (via DHD OmniQ)
  • Zorginstituut Nederland (ZiNL) (via DHD OmniQ en rechtstreeks)
  • ZN (via Vektis)
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Borstkankervereniging Nederland (BVN)
  • Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)
  • Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS)
  • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)

Lees meer over de betrokken partijen.

Welke informatie kan een zorginstelling delen?

In de autorisatiematrix kan een zorginstelling aangeven welke informatie het wil delen met welke externe partij. Het gaat hierbij om de informatie uit de structuurindicatorenmodule en de indicatorenrapportages. De informatie uit de structuurindicatorenmodule is één onderdeel. De informatie uit de indicatorenrapportages is te autoriseren per rapportage, waarbij de indicatoren per rapportage zijn uitgesplitst in verplichte en vrijwillige indicatoren.

De autorisatiematrix opent op 1 februari 2021.

 

Indicatoren aanleveren aan de IGJ en Zorginstituut Nederland

De scores op de kwaliteitsindicatoren levert MRDM niet rechtstreeks aan de IGJ en ZiNL (op een enkele uitzondering na). Als een zorginstelling deze partijen autoriseert in de autorisatiematrix levert MRDM de betreffende gegevens door aan DHD. DHD zet de gegevens vervolgens in het portaal OmniQ, waar de zorginstelling ervoor kan kiezen de gegevens over te nemen of alsnog zelf in te vullen. Pas als de zorginstelling de gegevens accordeert in OmniQ levert DHD de gegevens door aan IGJ en ZiNL. Om de periode te vergroten dat gebruikers in OmniQ kunnen registreren levert MRDM voorlopige indicatoren door vanaf 4 februari 2021, mits de zorginstelling daarvoor geautoriseerd heeft in de autorisatiematrix. Het betreft voorlopige indicatoren, dus er kunnen veranderingen optreden in de scores op de indicatoren. Pas na de laatste update van de indicatorenrapportages op 22 maart 2021 veranderen de scores niet meer.

Zorginstellingen die IGJ en/of ZiNL autoriseren voor de voorlopige indicatoren, hoeven daarna niet opnieuw te autoriseren voor de definitieve indicatoren. Als een zorginstelling dus in februari of maart IGJ en/of ZiNL autoriseert voor de voorlopige indicatoren, dan zullen na de mutatiestop ook de definitieve indicatoren automatisch worden uitgeleverd aan DHD.

Zorginstellingen kunnen alle partijen autoriseren vanaf 1 februari 2021, maar alleen DHD ontvangt tussentijdse leveringen.

De betrokken personen zullen over bovenstaand proces in januari 2021 nader geïnformeerd worden en de gebruikersinstructies voor de autorisatiematrix ontvangen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de servicedesk.


Inloggen autorisatiematrix

De Raad van Bestuur van een zorginstelling vult de autorisatiematrix in. De RvB kan ook iemand anders in de zorginstelling het mandaat geven om het uit haar naam te doen. De (gemandateerde van de) Raad van Bestuur krijgt de inloggegevens van de servicedesk indien er een nieuw account is aangevraagd.

 

Levering van gegevens

MRDM verzorgt de levering van voorlopige indicatoren aan DHD vanaf 3 februari 2020 wekelijks op maandag en donderdag. Op 1 en 8 april 2021 levert MRDM de definitieve indicatoren aan DHD.

Op 9 april 2021 verzorgt MRDM de levering aan alle overige partijen die daarvoor geautoriseerd zijn in de autorisatiematrix.