Het onderdeel indicatorenrapportages van het Transparantieportaal Zorg bevat rapportages met scores op kwaliteitsindicatoren voor zorginstellingen en zelfstandige behandelcentra. Door het delen van deze informatie met partijen buiten het ziekenhuis ontstaat transparantie van de zorg.

Bekijken rapportages

Om de indicatorenrapportages te bekijken gaat u naar de rapportageomgeving. De indicatoren die berekend zijn over data uit de DICA-kwaliteitsregistraties staan in de rapportageomgeving ‘mijnDICA’. De indicatoren berekend over data uit de DCPR staan op de rapportageomgeving van PatientInvolved. Inloggen op deze omgeving doet u met respectievelijk inloggevens voor mijnDICA en de rapportageomgeving van PatientInvolved. U kunt zonder opnieuw in te loggen wisselen tussen beide rapportage-omgevingen als u voor beide de rechten bezit.


Rapportages in mijnDICA

Onder de kop ‘Transparantieportaal’ staan de verschillende rapportages:

 • TP Indicatoren 2018: de klinische kwaliteitsindicatoren, geordend per registratie.
 • TP Indicatoren 2018 IGJ: de kwaliteitsindicatoren waarvan zorginstellingen de scores kunnen delen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
 • TP PF Indicatoren 2018: de kwaliteitsindicatoren die gebaseerd zijn op patiëntuitkomsten (PROMs).

Indicatorenrapportage DCPR

De Dutch Cataract PROM Registry (DCPR) is een registratie van PatientInvolved en staat daarom op de rapportageomgeving van PatientInvolved. De kwaliteitsindicatoren voor het Transparantieportaal Zorg staan op de rapportage ‘TP PI Indicatoren 2018’.

IGJ-rapportages

Jaarlijks stelt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd inoprichting (IGJ) hun Basisset kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen op. Doordat DICA een aantal indicatoren ook met data uit haar kwaliteitsregistraties kan berekenen en om administratieve lasten te verlagen, berekent DICA hiervoor indicatoren die ziekenhuizen via het Transparantieportaal Zorg door kunnen leveren aan IGJ. De informatie gaat niet rechtstreeks naar IGJ, maar wordt als prefill geleverd aan DHD. Hier kunnen ziekenhuizen ook de informatie voor de overige indicatoren aanleveren.

Periodieke update

In de periode dat de module ‘indicatorenrapportages’ is geopend vindt er twee keer per week (op maandag en donderdag) een update plaats van de gegevens in de indicatorenrapportages. Dit gebeurt op basis van de gegevens die zorginstellingen invoeren ten bate van de kwaliteitsregistraties. De rapportages vermelden tot welke datum de gegevens zijn verwerkt.

Wat zijn kwaliteitsindicatoren?

Kwaliteitsindicatoren geven een indicatie van de kwaliteit van zorg in een zorginstelling. Elk jaar stellen afgevaardigden van medische beroepsgroepen, ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra samen met zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en de overheid kwaliteitsindicatoren op om met elkaar te delen. Deze indicatoren zijn vastgelegd in indicatorendocumenten.

Soorten kwaliteitsindicatoren

 • Structuurindicatoren zeggen iets over de structuur van een zorginstelling, zoals ‘krijgt de patiënt een e-mailadres mee op papier waar hij naartoe kan mailen?’
 • Procesindicatoren geven aan hoe processen in de zorginstelling zijn geregeld, zoals het aantal patiënten dat in een multidisciplinair team wordt besproken
 • Uitkomstindicatoren geven weer wat voor invloed een behandeling heeft gehad op de patiënt, bijvoorbeeld het aantal patiënten met een complicatie.
 • Patient Reported Outcome Measures (PROMs): uitkomsten op basis van patiëntvragenlijsten. In de vragenlijsten beantwoordt een patiënt hoe het met hem gaat. Kan hij bijvoorbeeld weer traplopen na een heupoperatie?

Berekenen indicatoren

De scores op de kwaliteitsindicatoren komen tot stand door berekeningen uit te voeren op de gegevens in diverse kwaliteitsregistraties. Het wetenschappelijk bureau van DICA berekent de scores op de indicatoren die voortkomen uit DICA-kwaliteitsregistraties en PatientInvolved doet dat voor de indicatoren die voortkomen uit de DCPR. Het is van groot belang dat de zorginstelling (en patiënten voor de PROMs) alle gegevens invoeren in de verschillende registraties.

De informatie in de indicatorenrapportages komt uit de volgende registraties:


DICA-kwaliteitsregistraties:

 • DACI (klinische indicatoren)
 • DASA (klinische indicatoren)
 • DATO (klinische en PROMs-indicatoren)
 • DBIR (klinische indicatoren)
 • DCRA (klinische indicatoren)
 • DGOA (klinische en PROMs-indicatoren)
 • DHBA (klinische indicatoren)
 • DHFA (klinische indicatoren)
 • DLCA (klinische indicatoren)
 • DMTR (klinische en PROMs-indicatoren),
 • DPCA (klinische indicatoren)
 • DPIA (klinische en PROMs-indicatoren)
 • DSAA (klinische indicatoren)
 • DSSR (klinische en PROMs-indicatoren)
 • DUCA (klinische indicatoren)
 • NBCA (klinische en PROMs-indicatoren)

PatientInvolved-kwaliteitsregistratie:

DCPR (PROMs-indicatoren)

Indicatoren die niet uit kwaliteitsregistraties worden berekend

Er zijn ook indicatoren die DICA en PatientInvolved niet kunnen berekenen op basis van de kwaliteitsregistraties. Deze indicatoren zijn wel opgenomen in de indicatorendocumenten en worden aangeduid als invulvragen. Voor het invullen van deze gegevens is een apart portal beschikbaar, OmniQ, gefaciliteerd door Dutch Hospital Data (DHD). Dit onderdeel valt buiten de scope van het Transparantieportaal Zorg.