Onderstaand is per registratie aangegeven welke indicatoren wijzigingen er geweest zijn gedurende het Transparantieportaal Zorg.

DCRA

Indicatornummer Soort indicator Wijziging Laatst gewijzigd
7 Uitkomstindicator Ten onrechte werd in sommige gevallen een patiënt dubbel in de noemer meegenomen, wanneer de patiënt meerdere comorbiditeitenrecords had. Hierdoor kon onverhoopt de noemer van indicator 7 gaan afwijken van de teller bij indicator 1a. De noemer bij indicator 7 is nu gelijk als de teller van indicator 1a, door patiënten met meerdere comorbiditeitenrecords niet ten onrechte meerdere keren mee te rekenen. 11-05-2020
8 Uitkomstindicator Ten onrechte werd in sommige gevallen een patiënt dubbel in de noemer meegenomen, wanneer de patiënt meerdere comorbiditeitenrecords had. Hierdoor kon onverhoopt de noemer van indicator 8 gaan afwijken van de teller bij indicator 1b. De noemer bij indicator 8 is nu gelijk als de teller van indicator 1b, door patiënten met meerdere comorbiditeitenrecords niet ten onrechte meerdere keren mee te rekenen. 11-05-2020
2a Procesindicator Rekenregel alleen voor de teller zoals in de factsheets. 02-03-2020
2b Procesindicator Rekenregel alleen voor de teller zoals in de factsheets. 02-03-2020
3a Procesindicator Dubbeltumoren worden niet meer meegenomen in deze indicatoren. Rekenregel alleen voor de teller zoals in de factsheets. 02-03-2020
3b Procesindicator Dubbeltumoren worden niet meer meegenomen in deze indicatoren. Rekenregel alleen voor de teller zoals in de factsheets. 02-03-2020
4 Uitkomstindicator Dubbeltumoren worden niet meer meegenomen in deze indicatoren. 02-03-2020
6 Uitkomstindicator Dubbeltumoren worden niet meer meegenomen in deze indicatoren. 02-03-2020
7 Uitkomstindicator
 • Dubbeltumoren worden niet meer meegenomen in deze indicatoren.
 • Patiënten die binnen 90 dagen na ok zijn overleden worden niet meer meegenomen in de teller
02-03-2020
 8 Uitkomstindicator
 • Dubbeltumoren worden niet meer meegenomen in deze indicatoren.
 • Patiënten die binnen 90 dagen na ok zijn overleden worden niet meer meegenomen in de teller
 02-03-2020
9 Uitkomstindicator
 • Dubbeltumoren worden niet meer meegenomen in deze indicatoren.
 • Patiënten die binnen 90 dagen na ok zijn overleden worden niet meer meegenomen in de teller
 • Patiënten die na 30 dagen, maar tijdens opname zijn overleden worden nu ook meegenomen (kloppend met de definitie van de indicator).
02-03-2020
9.4.1 Uitkomstindicator
 • Dubbeltumoren worden niet meer meegenomen in deze indicatoren.
 • Patiënten die binnen 90 dagen na ok zijn overleden worden niet meer meegenomen in de teller
 • Patiënten die na 30 dagen, maar tijdens opname zijn overleden worden nu ook meegenomen (kloppend met de definitie van de indicator).
02-03-2020
1a Structuurindicator Binnen de berekening van de teller werden dubbeltumoren niet geëxcludeerd. Nu worden dubbeltumoren wel geëxcludeerd. De berekening van de teller is nu: locprim = 1 t/m 8 EN radtiming = 0, 1, 2, 3, 7, 8 20-01-2020
1b Structuurindicator De omschrijving van de teller is verduidelijkt.

Oude telleromschrijving: locprim = 9,11 OF locprim2 = 9, 11 EN radtiming = 0, 1, 2, 3, 7, 8 EN datok = 2009 t/m 2019 EN (status90 = 0 OF status90 = 1)

Nieuwe telleromschrijving: locprim = 9,11 OF locprim2 = 9, 11 EN radtiming = 0, 1, 2, 3, 7, 8

20-01-2020
2a Procesindicator Binnen de berekening van de teller is de exclusie van de tijdsinterval gecorrigeerd. De berekening van de teller is nu:

(datok – datpa1) OF (datctx1 – datpa1) OF (datrad1 – datpa1) = mediaan aantal dagen. Exclusie indien prechirstomanew = 1 t/m 3 OF prechirstent = 1 OF prechirappendix = 1 OF prechirmetanew = 1 t/m 3

20-01-2020
2b Procesindicator Binnen de berekening van de teller is de Exclusie tijdsinterval gecorrigeerd. De berekening van de teller is nu:

(datok – datpa1) OF (datctx1 – datpa1) OF (datrad1 – datpa1) = mediaan aantal dagen. Exclusie indien prechirstomanew = 1 t/m 3 OF prechirstent = 1 OF prechirappendix = 1 OF prechirmetanew = 1 t/m 3

20-01-2020
3a Procesindicator Binnen de berekening van de teller is de Exclusie tijdsinterval gecorrigeerd. De berekening van de teller is nu:

(datok – datpa1) OF (datctx1 – datpa1) OF (datrad1 – datpa1) = mediaan aantal dagen. Exclusie indien prechirstomanew = 1 t/m 3 OF prechirstent = 1 OF prechirappendix = 1 OF prechirmetanew = 1 t/m 3

20-01-2020
3b Procesindicator Binnen de berekening van de teller is de Exclusie tijdsinterval gecorrigeerd. De berekening van de teller is nu:

(datok – datpa1) OF (datctx1 – datpa1) OF (datrad1 – datpa1) = mediaan aantal dagen. Exclusie indien prechirstomanew = 1 t/m 3 OF prechirstent = 1 OF prechirappendix = 1 OF prechirmetanew = 1 t/m 3

20-01-2020
1a Structuurindicator Tekstuele aanpassing van de indicatoromschrijving.

Oude indicatoromschrijving: Aantal patiënten met een primaire, oncologische colon of rectumresectie*

Nieuwe indicatoromschrijving: Aantal patiënten met een primaire, oncologische colonresectie*

14-01-2020
1b Structuurindicator Tekstuele aanpassing van de indicatoromschrijving.

Oude indicatoromschrijving: Aantal patiënten met een primaire, oncologische colon of rectumresectie*

Nieuwe indicatoromschrijving: Aantal patiënten met een primaire, oncologische rectumresectie*

14-01-2020
2b Procesindicator Tekstuele aanpassing van de indicatoromschrijving en telleromschrijving.

Oude indicatoromschrijving: Mediane wachttijd in dagen tussen PA en enige vorm van therapie* bij patiënten die een resectie ondergaan i.v.m. een primair coloncarcinoom na verwijzing.

Nieuwe indicatoromschrijving: Mediane wachttijd in dagen tussen PA en enige vorm van therapie* bij patiënten die een resectie ondergaan i.v.m. een primair coloncarcinoom met verwijzing.

Oude telleromschrijving: Wachttijd colon na verwijzing

Nieuwe telleromschrijving: Wachttijd colon met verwijzing

14-01-2020
2a Procesindicator Rekenregel is aangepast 20-12-2019
2b Procesindicator Rekenregel is aangepast 20-12-2019

 


DATO

Indicatornummer Soort indicator Wijziging Laatst gewijzigd
8 Procesindicatoren
 1. Noemer definitie is aangepast zodat alleen primair geopereerde patiënten in de noemer vallen.
 2. Beschrijving van de inclusie periode van de indicator aangepast zodat deze overeenkomt met de indicator berekening
11-05-2020
5a Procesindicator Naar aanleiding van gebruikersvragen is de aanduiding van het verschoven jaar in de bovenste balk van de indicatoren nu verwijderd. Deze aanduiding bij de follow-up indicatoren veroorzaakte verwarring i.p.v. helderheid 04-02-2020
5b Procesindicator Naar aanleiding van gebruikersvragen is de aanduiding van het verschoven jaar in de bovenste balk van de indicatoren nu verwijderd. Deze aanduiding bij de follow-up indicatoren veroorzaakte verwarring i.p.v. helderheid 04-02-2020
5c Procesindicator Naar aanleiding van gebruikersvragen is de aanduiding van het verschoven jaar in de bovenste balk van de indicatoren nu verwijderd. Deze aanduiding bij de follow-up indicatoren veroorzaakte verwarring i.p.v. helderheid 04-02-2020
5d Procesindicator Naar aanleiding van gebruikersvragen is de aanduiding van het verschoven jaar in de bovenste balk van de indicatoren nu verwijderd. Deze aanduiding bij de follow-up indicatoren veroorzaakte verwarring i.p.v. helderheid 04-02-2020
7a1 Uitkomstindicator Naar aanleiding van gebruikersvragen is de aanduiding van het verschoven jaar in de bovenste balk van de indicatoren nu verwijderd. Deze aanduiding bij de follow-up indicatoren veroorzaakte verwarring i.p.v. helderheid 04-02-2020
7a2 Uitkomstindicator Naar aanleiding van gebruikersvragen is de aanduiding van het verschoven jaar in de bovenste balk van de indicatoren nu verwijderd. Deze aanduiding bij de follow-up indicatoren veroorzaakte verwarring i.p.v. helderheid 04-02-2020
7a3 Uitkomstindicator Naar aanleiding van gebruikersvragen is de aanduiding van het verschoven jaar in de bovenste balk van de indicatoren nu verwijderd. Deze aanduiding bij de follow-up indicatoren veroorzaakte verwarring i.p.v. helderheid 04-02-2020
7a4 Uitkomstindicator Naar aanleiding van gebruikersvragen is de aanduiding van het verschoven jaar in de bovenste balk van de indicatoren nu verwijderd. Deze aanduiding bij de follow-up indicatoren veroorzaakte verwarring i.p.v. helderheid 04-02-2020
8 Procesindicator Naar aanleiding van gebruikersvragen is de aanduiding van het verschoven jaar in de bovenste balk van de indicatoren nu verwijderd. Deze aanduiding bij de follow-up indicatoren veroorzaakte verwarring i.p.v. helderheid 04-02-2020
3 Procesindicator De variabele folgewicht is verwijderd uit de teller. 23-01-2020
1.7.1.1 Structuurindicator Spelfout uit indicatoromschrijving gehaald 22-01-2020
1.7.1.2 Structuurindicator Spelfout uit indicatoromschrijving gehaald 22-01-2020

DHBA

Indicatornummer Soort indicator Wijziging Laatst gewijzigd
4A Structuurindicator Aanpassing in de teller zodat de juiste groepen worden meegenomen. 07-05-2020
4B Structuurindicator Aanpassing in de teller zodat de juiste groepen worden meegenomen. 07-05-2020
4C Structuurindicator Aanpassing in de teller zodat de juiste groepen worden meegenomen. 07-05-2020
4D Structuurindicator Aanpassing in de teller zodat de juiste groepen worden meegenomen. 07-05-2020
4D Structuurindicator De rekenregel teller is gecorrigeerd zodat het aantal minor leverresecties op de juiste manier wordt meegenomen. 05-03-2020

DSSR

Indicatornummer Soort indicator Wijziging Laatst gewijzigd
1.3.2 Procesindicator Voor de IGJ indicator wordt nu naar de datum ok gekeken in plaats van naar de patiënt. 07-05-2020
1.3.2 Procesindicator In de indicator, teller en noemer omschrijving is het woord patiënten veranderd in operaties. 20-03-2020

DHNA

Indicatornummer Soort indicator Wijziging Laatst gewijzigd
2A Procesindicator Voor patiënten waarbij de eerste behandeling voor het eerste MDO valt, werd deze datum gebruikt voor het berekenen van de indicator. Voor patiënten waarbij de eerste behandeling voor het eerste MDO valt, wordt nu de eerstvolgende datum van chirurgie, radiotherapie of systeemtherapie geselecteerd voor deze indicator berekening. 07-05-2020
2B Procesindicator Voor patiënten waarbij de eerste behandeling voor het eerste MDO valt, werd deze datum gebruikt voor het berekenen van de indicator. Voor patiënten waarbij de eerste behandeling voor het eerste MDO valt, wordt nu de eerstvolgende datum van chirurgie, radiotherapie of systeemtherapie geselecteerd voor deze indicator berekening. 07-05-2020
3 Procesindicator Bij patiënten waarbij de eerste behandeling vóór de eerste afspraak valt, werd het tijdsinterval tussen de eerste afspraak en de eerste behandeling onjuist berekend. Voor patiënten waarbij het interval tussen ‘dateerstaf’ en start eerste behandeling negatief is, wordt de eerstvolgende datum van chirurgie, radiotherapie of systeemtherapie geselecteerd voor deze indicator berekening. 07-05-2020
2A Procesindicator De berekening is aangepast zodat patiënten met een eerste afspraak in 2019 Q1 of 2019 Q2 ook in de teller worden meegerekend wanneer er een mdo in 2019 Q3 is geweest. 09-04-2020
2B Procesindicator De berekening is aangepast zodat patiënten met een eerste afspraak in 2019 Q1 of 2019 Q2 ook in de teller worden meegerekend wanneer er een mdo in 2019 Q3 is geweest. 09-04-2020
2A Procesindicator De noemer is specifieker gemaakt zodat patiënten die niet behandeld zijn niet meegenomen worden. De regenregel van de noemer is nu:
opzet = 1 EN (minimum van radiodate, chemdate, chiq242 = 2014 t/m 2019).
04-02-2020
3 Procesindicator De noemer is specifieker gemaakt zodat patiënten die mogelijk een eerdere behandeling in een ander centrum hebben ondergaan niet met het huidige centrum worden meegenomen in de berekening. De rekenregel van de noemer is nu:

opzet = 1 EN anamnese_id = episode_id EN ((behchir = 1 EN chirlocatie = 1) OF (behrad = 1 EN behche = 1 EN chemolocatie = 1) OF (behche = 1 EN behrad = 0 EN chemolocatie = 1) OF (behrad = 1 EN behche = 0 EN radiolocatie = 1).

04-02-2020
Alle indicatoren Structuurindicator

Procesindicator

Op de DHNA indicatoren is een aanpassing doorgevoerd, waarmee de wijze van ontdubbeling van patiënten voor deze indicatoren is gecorrigeerd. Dit leidt tot lagere aantallen in de noemer ten opzichte van de situatie voor deze wijziging. 13-01-2020

 


DGOA

Indicatornummer Soort indicator Wijziging Laatst gewijzigd
2 Procesindicator Doordat de variabele ovardatbez1 alleen voor patiënten die chirurgie kregen wordt ingevoerd, werden patiënten die alleen chemo- of radiotherapie kregen niet meegenomen in de berekening van deze indicator.

De wachttijd bij patiënten die alleen chemo of radiotherapie kregen wordt nu berekend op basis van de variabele datbez0. Dit is aangepast in de rekenregel en de berekening.

04-05-2020
2 Procesindicator Er werden onterecht een te lage score teruggekoppeld, doordat wanneer een patiënt twee keer in de noemer voorkwam, waarvan 1 keer in de teller en 1 keer niet, het record werd gekozen waarbij de patient niet in de
teller zat.Patiënten worden nu per jaar ontdubbeld waarbij records die voldoen aan teller == 1 bovenaan staan. Daarnaast is in de omschrijving van de rekenregel van de noemer verhelderd dat tussen 2014 en  2018 niet naar ovarchilocatie wordt gekeken, en vanaf 2019 wel. De berekening van de noemer stond al goed.
10-04-2020
3a Uitkomstindicator Eerst moest aan al deze voorwaarden worden voldaan om een teller van 1 te hebben bij deze indicator, nu moet aan minstens 5 van de volgende voorwaarden voldaan worden:

ovarbiopt1 = 1 EN ovarbiopt2 = 1 EN ovarbiopt3 = 1 EN ovarbiopt4 = 1 EN ovarbiopt5 = 1 EN ovarbiopt6 = 1 EN ovarbiopt7 = 1,8 ENovarbiopt8 = 1,8).

Dit is bij de berekening van de teller en bij de omschrijving van de rekenregel van de teller gecorrigeerd.

10-04-2020
1a1 Structuurindicator De indicatorberekening was niet juist omdat er onterecht op een eerder moment in de berekening patiënten werden geëxcludeerd wanneer zij meerdere behandelingen in een jaar hebben gehad. 11-03-2020
1c1 Structuurindicator Er was een andere variabele nodig om de patiënten die niet in het eigen centrum zijn behandeld eruit te filteren. De filter ovarchilocatie is verwijderd en vervangen voor chemogift/radiogift. 11-03-2020
1c2 Structuurindicator Er was een andere variabele nodig om de patiënten die niet in het eigen centrum zijn behandeld eruit te filteren. De filter ovarchilocatie is verwijderd en vervangen voor chemogift/radiogift. 11-03-2020
1c3 Structuurindicator Er was een andere variabele nodig om de patiënten die niet in het eigen centrum zijn behandeld eruit te filteren. De filter ovarchilocatie is verwijderd en vervangen voor chemogift/radiogift. 11-03-2020
1c4 Structuurindicator Er was een andere variabele nodig om de patiënten die niet in het eigen centrum zijn behandeld eruit te filteren. De filter ovarchilocatie is verwijderd en vervangen voor chemogift/radiogift. 11-03-2020
1 tm 6 (incl. subindicatoren) Voor indicatoren 1 t/m 6 is de variabele ovarchilocatie, endochilocatie, vulchilocatie en cerixchilocatie toegevoegd, hierbij wordt aangegeven dat de chirurgie in het eigen ziekenhuis heeft plaats gevonden. Dit filter ontbrak in de indicatoren waardoor er een overschatting kon zijn van de aantallen. 28-02-2020
4a Uitkomstindicator De indicator heeft bij het samenvoegen van de datasets onterecht patiënten geëxcludeerd. Dit is aangepast waardoor er meer patiënten worden meegenomen in de berekening. 28-02-2020
4b Uitkomstindicator De indicator heeft bij het samenvoegen van de datasets onterecht patiënten geëxcludeerd. Dit is aangepast waardoor er meer patiënten worden meegenomen in de berekening. 28-02-2020
4c Uitkomstindicator De indicator heeft bij het samenvoegen van de datasets onterecht patiënten geëxcludeerd. Dit is aangepast waardoor er meer patiënten worden meegenomen in de berekening. 28-02-2020
4a Uitkomstindicator Scripting is aangepast zodat alle patiënten die een debulking operatie ondergaan worden meegenomen ook als dit een tweede operatie betreft. 29-01-2020
4b Uitkomstindicator Scripting is aangepast zodat alle patiënten die een debulking operatie ondergaan worden meegenomen ook als dit een tweede operatie betreft. 29-01-2020
4c Uitkomstindicator Scripting is aangepast zodat alle patiënten die een debulking operatie ondergaan worden meegenomen ook als dit een tweede operatie betreft. 29-01-2020
1c1 Structuurindicator De rekenregel en berekening kwamen niet overeen met de omschrijving. De chirurgische datum is verwijderd uit de rekenregel en berekening. 22-01-2020
1c2 Structuurindicator De rekenregel en berekening kwamen niet overeen met de omschrijving. De chirurgische datum is verwijderd uit de rekenregel en berekening. 22-01-2020
1c3 Structuurindicator De rekenregel en berekening kwamen niet overeen met de omschrijving. De chirurgische datum is verwijderd uit de rekenregel en berekening. 22-01-2020
1c4 Structuurindicator De rekenregel en berekening kwamen niet overeen met de omschrijving. De chirurgische datum is verwijderd uit de rekenregel en berekening. 22-01-2020
5a Uitkomstindicator De rekenregel en berekening kwamen niet overeen met de omschrijving. Gecompliceerd beloop volgens Clavien-Dindo vanaf graad 3 en een verlengde opnameduur (>14 dagen). De rekenregel en berekening is aangepast zodat er nu een combinatie van complicatie en verlengde opnameduur is. 22-01-2020
5b Uitkomstindicator De rekenregel en berekening kwamen niet overeen met de omschrijving. Gecompliceerd beloop volgens Clavien-Dindo vanaf graad 3 en een verlengde opnameduur (>14 dagen). De rekenregel en berekening is aangepast zodat er nu een combinatie van complicatie en verlengde opnameduur is. 22-01-2020
5c Uitkomstindicator De rekenregel en berekening kwamen niet overeen met de omschrijving. Gecompliceerd beloop volgens Clavien-Dindo vanaf graad 3 en een verlengde opnameduur (>14 dagen). De rekenregel en berekening is aangepast zodat er nu een combinatie van complicatie en verlengde opnameduur is. 22-01-2020
5d Uitkomstindicator De rekenregel en berekening kwamen niet overeen met de omschrijving. Gecompliceerd beloop volgens Clavien-Dindo vanaf graad 3 en een verlengde opnameduur (>14 dagen). De rekenregel en berekening is aangepast zodat er nu een combinatie van complicatie en verlengde opnameduur is. 22-01-2020
1a1 Structuurindicator Aan de rekenregel is Ovarchiraard 0 of 1 toegevoegd. De volledige rekenregel is nu: Ovarepsiodedatum moet ingevuld zijn en ovarchiraard is 0 of 1 14-01-2020
1b1 Structuurindicator Aan de rekenregel is Ovarchiraard 0 of 1 toegevoegd. De volledige rekenregel is nu: Ovarepsiodedatum moet ingevuld zijn en ovarchiraard is 0 of 1 14-01-2020

 


DLCA-L

Indicatornummer Soort indicator Wijziging Laatst gewijzigd
9.3.1.B Structuurindicator Reggroep = 1 toegevoegd aan de rekenregel van de noemer, zodat deze conform de berekening en definitie van de indicator is. 01-05-2020
3 Structuurindicator Patiënten met cTNM stadium IVa/b waarbij de behandeling in opzet curatief is, worden nu ook meegenomen in de teller. 18-03-2020
3 Structuurindicator Voor de berekening van de indicator is vanaf heden de variabele aanmelddat gebruikt als datumveld in plaats van datdiag1beeld. De variabele aanmelddat is een verplichte variabele in de registratie, terwijl datdiag1beeld dit niet is. 15-01-2020
6 Structuurindicator Voor de berekening van de indicator is vanaf heden de variabele aanmelddat gebruikt als datumveld in plaats van datdiag1beeld. De variabele aanmelddat is een verplichte variabele in de registratie, terwijl datdiag1beeld dit niet is. 15-01-2020
8 Procesindicator  Voor de berekening van de indicator is vanaf heden de variabele aanmelddat gebruikt als datumveld in plaats van datdiag1beeld. De variabele aanmelddat is een verplichte variabele in de registratie, terwijl datdiag1beeld dit niet is. 15-01-2020
9 Procesindicator  Voor de berekening van de indicator is vanaf heden de variabele aanmelddat gebruikt als datumveld in plaats van datdiag1beeld. De variabele aanmelddat is een verplichte variabele in de registratie, terwijl datdiag1beeld dit niet is. 15-01-2020

 


DACI

Indicatornummer Soort indicator Wijziging Laatst gewijzigd
10.3.1.B Procesindicator De indicatorberekening conformeren aan de berekening van 2018.

Verwijzing == 2 is aangepast naar (spec1cons == 1 | spec1cons == 2)

09-04-2020
10.3.1.A Procesindicator Indicator omschrijving verduidelijkt. 12-03-2020
10.3.1.B Procesindicator Indicator omschrijving verduidelijkt. 12-03-2020
10.3.1.C Procesindicator Indicator omschrijving verduidelijkt. 12-03-2020

NBCA

Indicatornummer Soort indicator Wijziging Laatst gewijzigd
9.2.1 Procesindicator In de berekening van de doorlooptijd werd in een klein deel van de gevallen één dag te veel of te weinig berekend. De berekening van de doorlooptijd is aangepast zodat deze afwijking niet meer voorkomt. 09-04-2020
3b Uitkomstindicator De tekst van de teller is aangepast naar ´focaal of meer dan focaal´. 31-03-2020
7 Procesindicator De berekening gaat nu over de data van het jaar 2018. 18-03-2020
8a Procesindicator Indien het eerste contact niet in het behandelingsziekenhuis heeft plaatsgevonden werd de doorlooptijd verkeerd berekend. Dit is aangepast. 18-03-2020
8b Procesindicator Indien het eerste contact niet in het behandelingsziekenhuis heeft plaatsgevonden werd de doorlooptijd verkeerd berekend. Dit is aangepast. 18-03-2020
8c Procesindicator Indien het eerste contact niet in het behandelingsziekenhuis heeft plaatsgevonden werd de doorlooptijd verkeerd berekend. Dit is aangepast. 18-03-2020
8d Procesindicator Indien het eerste contact niet in het behandelingsziekenhuis heeft plaatsgevonden werd de doorlooptijd verkeerd berekend. Dit is aangepast. 18-03-2020

DPCA

Indicatornummer Soort indicator Wijziging Laatst gewijzigd
3 Procesindicator Bij de berekening werd de zomer/wintertijd niet goed meegenomen. Dit is aangepast zodat de zomer/wintertijd op de juiste manier wordt meegenomen. 06-04-2020
3 Procesindicator Rekenregel kloppend met de indicator omschrijving. Alleen patienten met een pancreas of periampullair carcinoom worden meegenomen. 11-03-2020
4 Uitkomstindicator Alle overleden patiënten ongeacht de reden van overlijden worden nu geïncludeerd in de teller ipv alleen degene die  overleden zijn ten gevolge van een chirurgische complicatie. 11-03-2020

DHFA

Indicatornummer Soort indicator Wijziging Laatst gewijzigd
1.3.1.1 Procesindicator De definitie van de IGJ telt niet alle oorzaken reoperatie als complicatie. Peri-prothetische fracturen en OK na conservatief worden conform de definitie van de IGJ niet meer meegeteld na reoperatie. 12-03-2020
1.3.1.2 Procesindicator De definitie van de IGJ telt niet alle oorzaken reoperatie als complicatie. Peri-prothetische fracturen en OK na conservatief worden conform de definitie van de IGJ niet meer meegeteld na reoperatie.
1.3.1.3 Procesindicator De definitie van de IGJ telt niet alle oorzaken reoperatie als complicatie. Peri-prothetische fracturen en OK na conservatief worden conform de definitie van de IGJ niet meer meegeteld na reoperatie. 12-03-2020
1 Structuurindicator Patiënten die in een eerder jaar geopereerd waren werden per abuis niet meegenomen in de teller. Dit is hersteld. 10-03-2020
17.3.1 Procesindicator De typefout in de rekenregel van de teller voor datok = 1-10-2019 t/m 30-9-2019 is hersteld naar datok = 1-10-2018 t/m 30-9-2019 10-03-2020
2b Procesindicator Tekstuele aanpassing doorgevoerd in de rekenregel van de noemer en het label. 19-02-2020
17.3.1 Procesindicator Tekstuele aanpassing van de neomer en teller in de rekenregel. 19-02-2020
1.3.1.1 Procesindicator Berekening teller aangepast bij typfract naar 1 of 2 (was 2 of 4)
Inclusie jaren teller en noemer conform IGJ definitie.
19-02-2020
1.3.1.2 Procesindicator Inclusie jaren teller en noemer conform IGJ definitie 19-02-2020
1.3.1.3 Procesindicator Inclusie jaren teller en noemer conform IGJ definitie 19-02-2020
2a Procesindicator Binnen de berekening van de teller is datok = 2010 t/m 2020 aangepast naar datok = 2010 t/m 2019 19-02-2020
4 Procesindicator Binnen de berekening van de teller is datok = 2010 t/m 2020 aangepast naar datok = 2010 t/m 2019 19-02-2020
5a2 Procesindicator Binnen de berekening van de teller is datok = 2010 t/m 2020 aangepast naar datok = 2010 t/m 2019 19-02-2020
5b2 Procesindicator Binnen de berekening van de teller is datok = 2010 t/m 2020 aangepast naar datok = 2010 t/m 2019 19-02-2020
3 Uitkomstindicator Binnen de berekening van de teller is datok = 2010 t/m 2020 aangepast naar datok = 2010 t/m 2019 19-02-2020
6 Uitkomstindicator Binnen de berekening van de teller is datok = 2010 t/m 2020 aangepast naar datok = 2010 t/m 2019 19-02-2020

DLCA-S

Indicatornummer Soort indicator Wijziging Laatst gewijzigd
1 Structuurindicator Een gevulde ontslagdatum in 2020 is nu toegestaan. Voorheen werden patiënten die een datum OK hadden in 2019 en een ontslagdatum in 2020 onterecht niet meegenomen in deze indicator. 26-02-2020
9.3.1.D Structuurindicator Een gevulde ontslagdatum in 2020 is nu toegestaan. Voorheen werden patiënten die een datum OK hadden in 2019 en een ontslagdatum in 2020 onterecht niet meegenomen in deze indicator. 26-02-2020
11 Uitkomstindicator De casemix was nog niet compleet voor indicator 11. De casemix is nu toegevoegd. 23-01-2020

DMTR

Indicatornummer Soort indicator Wijziging Laatst gewijzigd
1B Procesindicator De berekening van de in,- en exclusielijsten was niet correct. Dit is aangepast zodat de patiënten die onder behandeling staan goed berekend worden. 23-01-2020

 


DLCA-R

Indicatornummer Soort indicator Wijziging Laatst gewijzigd
9.3.1.C Structuurindicator De berekening van IGJ indicator 9.3.1.C is gelijk getrokken aan DICA indicator 2. 22-01-20202
2 Structuurindicator Rekenregel noemer is aangepast.
Binnen de noemer wordt naast typebeh = 3 nu ook typebeh = 1 en typebeh = 2 geïncludeerd.
10-01-2020

DBIR

Indicatornummer Soort indicator Wijziging Laatst gewijzigd
1.8.3.B Procesindicator Indicator is toegevoegd. 24-12-2019