In de structuurindicatorenmodule van het Transparanieportaal Zorg voeren zorginstellingen zelf informatie in om te delen met externe partijen. Dit doen zij aan de hand van een vragenlijst.

Welke vragen staan er in de structuurindicatorenmodule?

De vragenlijsten bestaan uit vragen over de structuur en het proces in de zorginstelling. Met de informatie beantwoordt een zorginstelling of het voldoet aan de SONCOS- en NVvH-minimumnormen. Voor een belangrijk deel van de aandoeningen zijn de vragenlijsten m.b.t de minimumnormen onderdeel van de indicatorensets, zoals weergegeven op de Transparantiekalender van het Zorginstituut Nederland.

SONCOS- en NVvH-minimumnormen

De Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS) publiceert jaarlijks de minimumnormen voor oncologische zorg. Daarnaast heeft de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVVH) ook minimumnormen opgesteld voor aandoeningen in het niet-oncologische domein. Zorginstellingen voeren informatie in voor alle SONCOS-normen en NVvH-minimumnormen, ook voor de ziektebeelden waarvoor geen kwaliteitsregistratie bestaat. Bekijk de SONCOS- en NVvH-minimumnormen in het structuurindicatorenoverzicht onder documenten.


Structuurindicatoren uit indicatorensets

In de indicatorensets staan enkele indicatoren die niet uit de DICA- en PatientInvolvedkwaliteitsregistraties zijn te berekenen. Deze indicatoren zijn aangeduid met ‘invulvragen’ in de indicatorendocumenten. In het portaal ‘OmniQ’ van Dutch Hospital Data (DHD) voert een zorginstelling de gegevens in ten bate van deze invulvragen. Dit valt buiten de scope van het Transparantieportaal Zorg.

Automatisch ingevulde antwoorden

Veel vragen in de structuurindicatorenmodule blijven hetzelfde ten opzichte van het jaar ervoor en ook de structuur van een ziekenhuis verandert niet continu. Daarom vult het systeem bij een aantal vragen automatisch de antwoordvelden in op basis van de informatie van het jaar ervoor. De zorginstelling kan de antwoorden aanpassen indien de situatie is gewijzigd.

Voldoet uw zorginstelling aan de norm?

De vragen in de structuurindicatorenmodule ten bate van SONCOS- en NVvH-minimumnormen zijn gerangschikt per ziektebeeld. Als alle vragen voor een ziektebeeld zijn ingevuld genereert het systeem een conclusie: voldoet de zorginstelling aan de gestelde norm? Als een zorginstelling niet aan de norm voldoet kan het in een opmerkingenveld aangeven welke acties het gaat ondernemen om alsnog aan de norm te voldoen.

 

Accorderen

De structuurindicatoren worden per ziektebeeld weergegeven. De zorginstelling dient de vragen van elk ziektebeeld afzonderlijk te beantwoorden en te accorderen. Op deze manier geeft de zorginstelling aan dat de vragen naar waarheid zijn ingevuld en het de definitieve antwoorden zijn. Als de gebruiker de vragen accordeert worden de vragen grijs en kan hij ze ook niet meer wijzigen.

Inloggen in de structuurindicatorenmodule

Om in te kunnen loggen in de structuurindicatorenmodule is een Survey-account vereist. Per zorginstelling geeft de servicedesk een account uit voor de structuurindicatorenmodule, waarmee de vragen voor elk ziektebeeld kunnen worden ingevuld. Gemandateerden die eerder de SONCOS- en NVvH-minimumnormen hebben ingevuld in het Transparantieportaal Zorg kunnen met dezelfde inloggegevens inloggen. Een nieuw account aanvragen kan bij de servicedesk.